คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ประกวดดาว เดือน รับขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ ]
: 861
: 730
: 682
: 641
: 744
: 730
: 673
: 612
: 690
: 577
: 577
: 564
: 525
: 531
: 546
: 514
: 498
: 491
: 564
: 486
: 517
: 572
: 628
: 554
: 517
: 493
: 509
: 545
: 474
: 465

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com