คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องครุศาสตร์ ]
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ที่โรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
: 339
: 336
: 309
: 323
: 423
: 296
: 378
: 286
: 422
: 419
: 438
: 320
: 315
: 340
: 316
: 300
: 306
: 317
: 312
: 343
: 336
: 379
: 367
: 311
: 352
: 375
: 410
: 293
: 292
: 285

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com